Joao Donato

english Joao Donato


1934.8.17-
Người chơi nhạc jazznhà soạn nhạc.
Sinh ra ở Rio Blanco, bang Acre ở Brazil.
Từ giữa những năm 1950, anh bắt đầu chơi nhạc jazz hiện đại ở Rio và S 半 ば o Paulo, và thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 59. Khi Bossa Nova bắt đầu hoạt động, anh ta làm việc chủ yếu ở Bờ Tây và cung cấp nhiều tác phẩm cho Altrad Gilbertnhững người khác. Sau đó tôi chơi piano và sắp xếp ở Brazil và Los Angeles. Các hồ sơ chính bao gồm "Joan Donato" và "Donato Meets Banana" (PacificJazz).