tàu

english ship

tóm lược

  • một tàu chở hành khách hoặc vận chuyển hàng hóa

Tổng quan

Một con tàu là một con tàu lớn nổi trên mặt nước, đặc biệt là đại dương và biển.
Tàu hoặc tàu cũng có thể tham khảo:
Một trong những phân loại của thuyền buồm theo phong cách chèo thuyền. Có ba hoặc bốn cột buồm, kéo dài một số cánh buồm ngang đến tất cả cột buồm, đặt một cánh buồm thẳng đứng với cánh cung tách ra giữa cánh cung và cánh buồm hình tam giác giữa mỗi cột buồm và gaf cho cột buồm cuối cùng.