sự

english oratio

Một thuật ngữ Kitô giáo bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là cầu nguyện. Christian ẩn Nói những lời cầu nguyệngiáo lý và tục ngữ từ thời Kitô giáo được lưu truyền, nhưng có nhiều câu chuyện được truyền đến tai từ miệng. Kitô hữu giấu mặt được chia thành Sotome, Goto, Ikitsuki và Hirado của Nagasaki. Người trước im lặng và người sau cùng nhau truyền tải bài hát orasho. Kitô hữu giấu mặt ngày càng trở nên phổ biến với việc quên orasho.
Chizuko Kataoka