phổ biến

english ommochrome

Tên chung cho các hợp chất sắc tốnguồn gốc từ tryptophan được đại diện bởi sắc tố mắt côn trùng xanthommatine, được sản xuất từ L-tryptophan thông qua kynurenine và 3-hydroxykynurenine. Tên đến từ mắt ommatidium nơi chất nổi bật nhất. Một mắt là một mắt nhỏ riêng lẻ trong mắt ghép của động vật chân đốt và omochrom được bao gồm trong bộ phận thụ cảm quang trên bề mặt sau của giác mạc. Xanthomatin là một dẫn xuất phenoxazone, và các hợp chất khác như omatin D (xanthomatin sulfate) và rhodomatine cũng được biết đến. Nó tồn tại trong mắt như sứa, côn trùng, động vật giáp xác, động vật thân mềm, da và mí mắt, nhưng nó được cho là có liên quan đến sự điều tiết ánh sáng tới như một sắc tố che chắn trong mắt.
Masanobu Tokushige