Lưỡi cắt

english Cutting edge

tóm lược

  • mặt cắt sắc bén của lưỡi dao
  • vị trí quan trọng nhất hoặc tiến bộ, vị trí hàng đầu trong bất kỳ phong trào hoặc lĩnh vực
    • Cotswold đã từng đi đầu trong sản xuất len ở Anh
    • ý tưởng về chuyển động luôn đi đầu trong tâm trí của anh ấy và là trung tâm của triết lý của anh ấy

Tổng quan

Một thanh kiếm Nhật Bản ( 日本刀 , nihontō ) là một trong một số loại kiếm được sản xuất theo truyền thống từ Nhật Bản. Kiếm đã được tạo ra từ thời Kofun, mặc dù nói chung "kiếm Nhật" dùng để chỉ những lưỡi kiếm cong được tạo ra sau thời Heian. Có nhiều loại kiếm Nhật Bản khác nhau về kích thước, hình dạng, lĩnh vực ứng dụng và phương thức sản xuất. Một số loại kiếm phổ biến hơn của Nhật Bản là katana, wakizashi, odachi và tachi.
Kiếm Nhật (Đúng)