khối

english cubit

tóm lược

  • một đơn vị cổ dài của chiều dài dựa trên chiều dài của cẳng tay

Tổng quan

Hình khối là một đơn vị chiều dài cổ xưa có một số định nghĩa theo từng nền văn hóa khác nhau đã sử dụng đơn vị này. Các định nghĩa này nằm trong khoảng từ 444 đến 529,2 mm (17,48 và 20,83 in). Đơn vị dựa trên chiều dài cẳng tay từ đầu ngón tay giữa đến cuối khuỷu tay. Các khối có độ dài khác nhau đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới trong thời cổ đại, trong thời Trung cổ và gần đây là Thời kỳ hiện đại sớm. Thuật ngữ này vẫn được sử dụng trong hedgelaying, chiều dài của cẳng tay thường được sử dụng để xác định khoảng thời gian giữa các cọc được đặt trong hàng rào.
Đơn vị chiều dài được sử dụng ở Ai Cập cổ đại, Mesopotamia, v.v ... có chiều dài từ 17 đến 21 inch từ khuỷu tay đến đầu ngón tay. Đơn vị này đã được truyền xuống châu Âu qua Hy Lạp và Rome và trở thành nguồn gốc của sân hiện tại (tương ứng với 2 qubit) và feet.