Đế chế

english Empire

tóm lược

  • một quả táo ăn có phần giống với McIntosh, được dùng làm vừa ăn vừa là táo nấu ăn
Yoshihiro cũng viết với anh trai mình. Người ta nói rằng nó được cho là mang lại may mắn trong sự phán xét của tài sản. khác nhau hàng năm do cung hoàng đạo (năm) của năm, và cá nhân phụ thuộc vào cung hoàng đạo của ngày sinh. Là một người nhẹ dạ, vì vị thần tài năng cũ xuất phát từ hướng đó, thiết lập một Đế chế (cầu nguyện) và cầu nguyện cho niềm vui. Vào năm mới, chúng tôi gọi Hayako đến thăm một ngôi đền thờ ở Hokusai.
Các mặt hàng liên quan Giải pháp dải | Chống chỉ định (dân gian) | Sự định hướng