Konstantin Alekseevich Korovin

english Konstantin Alekseevich Korovin


1861-1939
Một họa sĩ của Liên Xô (Nga).
Ông học tại Trường hội họa, điêu khắckiến trúc Moscow, và cũng tại Học viện nghệ thuật ở Petersburg. Ông đã giảng dạy tại trường cũ của mình, và cũng đặt thiết bị sân khấu cho Nhà hát Opera Nga và Nhà hát Bolshoi riêng của Marmontov. Bị lưu đày năm 1923 sau cuộc cách mạng và chết ở Paris. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "Paris Morning", "Paris Cafe", "Paris Avenue" và "Russia Coast" và "Sevastopol Bay".