Hasaan Ibn Ali

english Hasaan Ibn Ali


1931.5.6-
nghệ sĩ piano.
Sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania.
Gia nhập Dàn nhạc Joe Morris vào năm 1946 như một chuyên gia. Nhập thập niên 50 và biểu diễn với Miles Davisnhững người khác. Sau đó, anh hợp tác với Max Roach vào năm 64 và làm việc thu âm. Tin tức chưa thấy sau '65.