Hướng dẫn

english Instruction guidance
Một hồ sơ được tạo bởi trách nhiệm của hiệu trưởng đối với mỗi học sinh ghi danh vào tiểu học, trung học cơ sở và trung học (và mẫu giáo). Nó được đổi tên vào năm 1949, sửa đổi bản chất của sổ đăng ký gia đình của sách đã được tổ chức từ năm 1900. Các mục nhập hiện hành theo quy định của Bộ Giáo dụcđăng ký trường, đi học, sức khỏe, học tập, hành vi / tính cách, khóa học, v.v. bản gốc của bảng thông báobáo cáo , và phù hợp giữa trường nhỏ, trung bình và trung học, được lưu giữ 20 năm tại trường dự bị, và trích xuất được gửi đến trường đại học nơi bạn đến trường.