Egon Freiherr von Eickstedt

english Egon Freiherr von Eickstedt

Tổng quan

Egon Freiherr von Eickstedt (10 tháng 4 năm 1892 - 20/12/1965) là một nhà nhân học vật lý người Đức đã phân loại loài người thành các chủng tộc.

Nhà nhân chủng học người Đức. Ông tham gia nghiên cứu nhân học dưới thời Lushan tại Đại học Berlin và đến Freiburg, Vienna và Munich để trở thành giáo sư tại Đại học Breslau năm 1929. Ông đến thăm Ấn Độ vào năm 1926-29 và Đông Nam Á vào năm 37-39 để tiến hành nghiên cứu chủng tộc. Khoa học chủng tộc và Lịch sử chủng tộc, xuất bản năm 1934, nổi tiếng trên toàn thế giới như là một trong số ít những cuốn sách về nghiên cứu chủng tộc. Sau Thế chiến II, ông chuyển đến Đại học Mainz và thành lập Hiệp hội Nhân học Đức vào năm 1948. Ông cũng ra mắt tạp chí nhân học tự nhiên của Hom Homo Homo với nhiều quan điểm và đặt nền móng cho sự phát triển của tạp chí ngày nay . Nhằm mục đích tổng hợp các nghiên cứu về hình dạng con người, di truyền, sinh lý học và tâm lý học, công trình vĩ đại của bộ ba nghiên cứu Con người, đã làm việc từ 36 năm như một công việc cuộc sống, là 63 năm sau 20 năm. Đã hoàn thành.
Satoshi Yamaguchi