Aoyama tuyết tùng

english Aoyama cedar

Diễn viên và đạo diễn. Tatsumi Honana được sinh ratỉnh Niigata. Sau khi rời khỏi trường đại học văn học Waseda, ông thành lập công ty Torosha vào năm 1916 và được đặt tên là mục sư của Bóng ma Ibsen trong 24 năm. Nhà hát nhỏ Tsukiji Ngoài việc trở thành phe đảng, trở thành trung tâm của đội ngũ diễn xuất, chỉ đạo Con gái Julie `và '` Daiji School' ', v.v. Sau khi tháo dỡ nhà hát, các diễn viên đạo diễn tại Shochiku và NHK, tham gia sáng lập nhà hát diễn viên trong 44, << Hôn nhân của Figaro >> Trong khi phấn đấu sản xuất những tên tuổi nổi tiếng như "Hòa bình của phụ nữ", anh đã làm việc chăm chỉ để đào tạo diễn viên.
Nomoshi Satoshi