ma sát(ma sát tĩnh, Ma sát động)

english friction

tóm lược

  • nỗ lực chi tiêu trong việc di chuyển một đối tượng trên một đối tượng khác với áp lực
  • sức đề kháng gặp phải khi một cơ thể được di chuyển tiếp xúc với người khác
  • tình trạng xung đột giữa người với người

Tổng quan

Ma sát là lực chống lại chuyển động tương đối của các bề mặt rắn, các lớp chất lỏng và các yếu tố vật chất trượt vào nhau. Có một số loại ma sát:
Các lực tác động theo hướng cản trở chuyển động này ở bề mặt tiếp xúc khi đối tượng cố gắng di chuyển trong khi chạm vào bề mặt của vật thể khác hoặc trong khi tập thể dục. Tùy thuộc vào trạng thái chuyển động tương đối của hai vật, ma sát tĩnh cố gắng dừng lại cho đến khi một vật trượt ra (lực ma sát khi vật sắp trượt ra là lực ma sát tĩnh cực đại) và vật chuyển động Và ma sát động ( trượt ma sát , ma sát lăn, v.v.) cố gắng dừng lại. → hệ số ma sát / định luật ma sát
Vật phẩm liên quan Rung động giảm chấn | Sinh học