tham gia

english joining

tóm lược

  • hành động mang hai thứ tiếp xúc (đặc biệt là để giao tiếp)
    • sự chắp tay quanh bàn
    • có một kết nối qua internet
hình sinh sản nhìn thấy trong ớt, nấm, vi khuẩn. Những người của Paramecium và Tigris nữ được nghiên cứu tốt nhất. Hai cá nhân tuân thủ hoặc cầu chì, và sau khi trao đổi một phần của hạt nhân, nó trở thành hai thể một lần nữa sau khi rời đi. Những sinh vật này thường phát triển vô tính do sự phân chia, v.v., nhưng vì nó lần đầu tiên hình thành một kiểu gen khác với bố mẹ, nó được coi là nguyên mẫu của sinh sản hữu tính.
→ Mục liên quan Sinh sản