Ben Tucker

english Ben Tucker


1930.12.13-
Người chơi nhạc jazz Mỹ, nhà sản xuất thu âm.
Sinh ra ở Nashville, Tennessee.
Ông học tuba ở trường trung học, học âm nhạc tại trường đại học nhà nước và học bass. Anh ra mắt trong "Jazz of Two city" (Liberty) của Warn Marsh và làm việc trong các combo như Art Pepper. Năm 1959, anh trở thành người đệm đàn cho Chris Connor, và sau đó, anh đã gây được tiếng vang lớn với Kamin Home Baby, anh viết cho Herbie Man Group. Đã tham gia Billy Taylor 3 '68 -69. Ông đã nghỉ hưu vào năm 71 và đã hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thu âm, xuất bản điểm số âm nhạc và như vậy. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "The Village Gate's Herbie Man" (Atlantic).