Lee Young

english Lee Young


1917.3.7-
Người chơi trống jazz Mỹ.
Sinh ra ở New Orleans, Louisiana.
Còn được gọi là Leonidas Raymond Lee Young.
Em trai của Lester Young. Anh ta đã thành lập em trai của mình Lester, em gái của anh ta là Irma và một nhóm nhạc gia đình trẻ, và chịu trách nhiệm về trombone và alto. Năm 1934, ông tham gia tay trống của ban nhạc Matt Kelly, '36 Back Clayton Dàn nhạc, Fats Waller, v.v., tham gia Dàn nhạc Lionel Hampton, và tham gia vào bản hit "Stardust". Sau '42, anh ấy làm việc trong một studio với Leicester và combo của mình. Hoạt động trong '53 -62 Nat King Cole 3 '. Đại diện làm việc "40 JATP".