Enrico Prampolini

english Enrico Prampolini


1894-1956
Họa sĩ người Ý.
Sinh ra ở Modena.
Ông học tại Trường Nghệ thuật La Mã, chuyển từ tương lai sớm sang nhà kiến tạo, gia nhập nhóm trừu tượng / sáng tạo vào khoảng năm 1935 và trở thành ít đại diện hơn trong những năm sau đó. Các tác phẩm của anh bao gồm "tích chập" ('55).