Đường băng

english Otway

Nhà viết kịch người Anh. Ông thất bại với tư cách là một diễn viênbiến thành một nhà viết kịch, trở thành nhà văn đại diện cho bi kịch của sự phục hồi của chế độ quân chủ. Các tác phẩm chính của ông là Trẻ mồ côi (1680) và Venice được bảo vệ (1682). Mặc dù anh ta xuất hiện vào thế kỷ 18 và 19 vì anh ta giới thiệu một người phải chịu đựng sự xung đột giữa kỷ luật công cộng và tình cảm riêng tư, anh ta được yêu mến trong thế kỷ 18 và 19. Có một vài bộ phim hài khác, nhưng đánh giá thấp. Cũng được biết đến với bản dịch tiếng Anh của Racine và Moliere.
Tetsuo Kishi