Lucien Guitry

english Lucien Guitry


1860-1925
Diễn viên người Pháp.
Sinh ra ở Paris.
Năm 1878, ghế "Tsubaki" của Jimner bước lên sân khấu đầu tiên. Sau đó, anh được mời đến một nhà hát ở Petersburg (Leningrad), Ngaxuất hiện trong chín năm, trở về '91. đã giành được danh tiếng như là một đối tác của nữ diễn viên nổi tiếng Reine. Xuất hiện trong tác phẩm của con trai Sasha Gittori sau năm 1919, và cũng làm việc cho các vở kịch cổ điển trong những năm sau đó, đóng nhiều tác phẩm khác nhau của Moliere, và được ca ngợi là một diễn viên nhân vật, và được đặt tên.