Phần còn lại

english Remainder

Một địa danh ở phía tây nam của thành phố, bao gồm Hashimoto, Abe và Higashiikejiri, thành phố Hagiwara, trong ao ở phía tây nam của thành phố Sakurai, tỉnh Nara. Ishimura, cũng được thể hiện như một kích thước đá. Trong Nippon Shoki, bạn có thể thấy những câu chuyện gốc về Yoyo trong thần thoại Shinbu Tosei, cũng như Cung điện của Hoàng đế thế kỷ 5 và 6, Mikari no Mimiya), Yogo Tamaomiya (Tamaho no Miya) và Yogo Ikebe Có thể nhìn thấy Sojyakumiya (Ikino no Namiki no Miya). Ao Yoyoike, được lưu giữ trong bài hát của Hoàng tử Otsu của Hoàng tử Manyoshu, vẫn còn lưu lại dấu vết của nó. Nó đã chạy gần. Trung tâm của vương quyền Yamato dường như đã ở đây một thời gian.
Yoshimasa Funao