Wardell Grey

english Wardell Gray


1921.2.13-1955.5.25
Máy nghe nhạc Jazz.
Sinh raThành phố Oklahoma, Oklahoma (Hoa Kỳ).
Nó được cho là người tiên phong của các kỳ hạn hiện đại cùng với Dexter. Ông lớn lên ở Detroit và gia nhập ban nhạc năm 1943 và tham gia Dàn nhạc Earl Hines vào năm 43, sau đó tham gia Dàn nhạc Benny CarterBilly Extine tại Los Angeles, đồng thời chơi trong phiên mứt. Chuyển đến New York vào năm 48 và đóng vai trò tích cực trong các ban nhạc như Goodman và Basie.