Tony Levin

english Tony Levin


1946.6.6-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Boston, Massachusetts.
Gia nhập Tập đoàn Gary Burton vào năm 1971 sau khi làm việc với tư cách là một người chơi bass đôi với Giao hưởng Rochester, đến Nhật Bản cùng năm. Gia nhập nhóm Chuck Mangione vào năm 72 và chơi nhiều nhạc sĩ phòng thu ở New York. Trở thành một siêu sao cùng một lúc là một tay bass của King Crimson được tổ chức lại. Kiệt tác là "Love play / Mike Mynieri" "Disciplin / King Crimson".