Robin hỏi

english Robin Askwith


1950.10.12-
Diễn viên.
Sinh ra ở Southport, Lancashire, Anh.
Trong khi học luật và chính trị, tôi có cơ hội xuất hiện trong "Nếu nếu", do Lindsay Anderson đạo diễn. Sau đó học tại trường sân khấu Corona. Giành được sự nổi tiếng vào năm 1975 "Cửa sổ Dokkiri Boy xóa sạch rắc rối lớn", nó được đưa vào loạt.