Henry A. McKinnell Jr.

english Henry A. McKinnell Jr.
Chức danh công việc
Chủ tịch hội đồng quản trị doanh nhân

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 23 tháng 2 năm 1943

Nơi sinh
Canada British Columbia Vancouver

bí danh
Tên thường gọi = McKinnell Hank <McKinnell Hank>

Nền tảng học vấn
Tốt nghiệp Đại học British Columbia (Quản trị kinh doanh) Tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ của Trường đại học Stanford (Quản trị kinh doanh)

trình độ
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Stanford)

Huy hiệu huy chương
Asahi-Ai-Dasho (Nhật Bản) (2006)

Người chiến thắng giải thưởng
Giải thưởng lãnh đạo toàn cầu của Hiệp hội Liên hợp quốc (2003)

Nghề nghiệp
Gia nhập Pfizer, một nhà sản xuất dược phẩm lớn của Hoa Kỳ, tại Tokyo vào năm 1971. '99 President & COO (CEO), tháng 1 năm 2001 President & CEO (CEO), May President. Tháng 7 năm 2002 tuyên bố mua lại Pharmacia. Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2001, ông trở thành chủ tịch Hiệp hội các ngành công nghiệp nghiên cứu và dược phẩm Hoa Kỳ (PHRMA). Năm 2004, ông được chọn là một trong những "nhà quản lý quyền lực nhất" của tạp chí kinh tế Fortune Hoa Kỳ. Chủ tịch hội nghị bàn tròn doanh nghiệp đại diện cho thế giới kinh doanh Hoa Kỳ. Năm 2012, ông trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Xếp hạng của Moody. Trong cuốn sách của mình, ông nói, "Lời hứa về tương lai mà Pfizer nói về".