khổng lồ

english giant

tóm lược

  • bất kỳ sinh vật có kích thước đặc biệt
  • một doanh nghiệp lớn bất thường
    • Walton đã xây dựng một công ty bán lẻ khổng lồ
  • một ngôi sao rất sáng có đường kính lớn và mật độ thấp (so với Mặt trời)
  • một nhân vật tưởng tượng có kích thước và sức mạnh siêu phàm, xuất hiện trong truyện dân gian và truyện cổ tích
  • một người có tầm quan trọng đặc biệt và danh tiếng
  • ai đó hoặc một cái gì đó lớn và mạnh mẽ bất thường
  • một người rất lớn, ấn tượng về kích thước hoặc phẩm chất
→ Người miền núi (Yamato)