Serge Iosifovich Yutkevich

english Sergey Iosifovich Yutkevich


1904-1985
Nhà làm phim Liên Xô.
Sinh ra ở Peterburg (sau này là Leningrad).
Bắt đầu hoạt động như một cậu bé từ khi còn là một cậu bé, và tham gia vào năm 1921 nhà hát và nhóm phim tiên phong "Fex". Sau đó, sau khi "nghe đài" (đồng đạo diễn '24), "cuộc đua ren" ('28) trở nên độc lập, và sau đó, "kế hoạch phối hợp" của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa (đồng giám đốc, '32), "Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm khác, chẳng hạn như những tác phẩm có súng ('38), 'Lenin của Ba Lan' ('66). 55 năm 'Othello' đã được quốc tế công nhận.