năm

english year

tóm lược

 • một cơ thể của sinh viên tốt nghiệp cùng nhau
  • lớp '97
  • cô ấy ở trong năm của tôi tại Hoehandle High
 • khoảng thời gian cần thiết cho một hành tinh (ví dụ như Trái đất hoặc Sao Hỏa) để thực hiện một cuộc cách mạng hoàn chỉnh xung quanh mặt trời
  • một năm sao Hỏa mất 687 ngày của chúng ta
 • một khoảng thời gian chứa 365 (hoặc 365) ngày
  • cô ấy 4 tuổi
  • vào năm 1920
 • một khoảng thời gian chiếm một phần thường xuyên của một năm dương lịch được sử dụng cho một số hoạt động cụ thể
  • một năm học
Thời gian thực hiện phân loại thời gian của các hoạt động kinh tế. Thông thường một năm là một đơn vị. Có năm tài chính , năm kinh doanh , năm hàng hóa. Năm hàng hóa được dựa trên mùa thu hoạch, và ngoài thời đại hạt gạo ở Nhật Bản, có nhiều loại khác nhau như đường, ủ rượu sake, len, bông, phân bón, lúa mì, tơ thô, vv ở Nhật Bản.