phù hợp

english mordant

tóm lược

  • một chất được sử dụng để xử lý da hoặc các vật liệu khác trước khi nhuộm, hỗ trợ trong quá trình nhuộm
Hợp chất kim loại để hỗ trợ nhuộm. Khi thuốc nhuộm không nhuộm trực tiếp lên sợi, nếu sợi được ngâm tẩm dung dịch nước thích hợp của hợp chất kim loại, ion kim loại và phân tử thuốc nhuộm được liên kết trên sợi để biến thành thuốc nhuộm không tan trong nước, và nhuộm mạnh có thể có được. Các chất gắn kết bao gồm muối nhôm, muối crom, muối sắt, muối canxi, vv, được gọi là muối kim loại. Một thuốc nhuộm đòi hỏi một chất gắn màu được gọi là thuốc nhuộm màu .
Các mặt hàng liên quan Thuốc nhuộm trực tiếp