Stefan Collini

english Stefan Collini
Chức danh công việc
Giáo sư phê bình của Đại học Cambridge

Sinh nhật
1947

Nghề nghiệp
Ông chuyên về mối quan hệ giữa văn họclịch sử tri thức từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Tác giả của "Arnold" (1988), "Nhà đạo đức công cộng" ('91), đồng tác giả "Khoa học chính trị cao quý của nghiên cứu lịch sử trí tuệ thế kỷ 19", biên tập "Đọc sinh thái và đọc sâu", v.v.