máy cắt

english triceratops

tóm lược

  • Khủng long khổng lồ ceratopsian có ba sừng và cổ được bọc thép nặng nề với diềm xếp rất chắc chắn
Khủng long Herbion ở cuối kỷ Phấn trắng . Cuộc sống trên cạn với bốn bước đi bộ. Ước tính chiều dài cơ thể khoảng 9 m và trọng lượng khoảng 6 t. có tổng cộng ba góc dài và mạnh, một trên mũi và một ở cả hai mắt. Đầu dài 2 m, phần phía sau của nó bao gồm cổ (cổ) và vai như mũ bảo hiểm. Cái miệng giống như con vẹt giống cái mỏ. Nó sống ở Bắc Mỹ.
Chủ đề liên quan Khủng long | Prokeratops