Inoue Yachiyo

english Inoue Yachiyo
Kyomai Inoue Iimasu. Người sáng lập em gái của Khổng giáo Keisuke Inoue được phép đặt tên từ Konoye vào năm 1800. II cũng đã vào và rời khỏi cung điệngia đình Konoya. III [1838-1938] đã bắt nguồn từ Gion (Gion) và bắt đầu tạo ra "một thành phố" . IV [1905-2004] là linh mục và chủ nhân thế hệ thứ ba của Mai. 1955 Kho báu quốc gia của loài người. Huy chương văn hóa năm 1990. V [1956 -] là cháu nội của thế hệ thứ 4 và xuất hiện vào năm 2000. Chấp nhận Dải băng màu tím năm 2013 (V).
→ Vật phẩm liên quan Thượng Mai