Học viện

english Academia

tóm lược

  • thế giới học thuật
Thời kỳ đầu Heian, trường tư thục mà ông Tachibana xây dựng cho em trai mình. Tôi cũng viếtnhư là một tổ chức học tập. Hoàng đế Saga Hoàng hậu Tachibana Tomoko (Kachiko) và anh trai ông, Bộ trưởng phải Ojiki (Ujikimi) đã được xây dựng. Năm 964, nó trở thành tốt nghiệp đại học , nhưng nó đã từ chối với sự từ chối của ông Tachibana.
Vật phẩm liên quan Tomoko Tachibana