nghệ sĩ

english artist

tóm lược

  • một người có công việc sáng tạo cho thấy sự nhạy cảm và trí tưởng tượng
Một tiêu đề cho một gia tộc người có một kỹ năng vẽ bởi một người nhập cư như vàng Book (Kimomi) họa sĩ, Yamashira (Yamashiru) họa sĩ, vv cũ trong quá khứ. Họa sĩ Tsukasa trong thời Nara (Tsukasa của EdaKumi), trong thời Heian được gọi là họa sĩ đã được thông qua tương ứng trong Esho (Esho). Ở các thế hệ sau, chức danh công việc trở nên khái quát, và họa sĩ thuộc về nơi vẽ tranh cũng được gọi là họa sĩ .