Tập đoàn thép Kawasaki [chứng khoán]

english Kawasaki Steel Corporation [stock]

Tổng quan

Tập đoàn thép Kawasaki ( Kawasaki Seitetsu ) là một công ty sản xuất thép của Nhật Bản.
Bắt đầu vào năm 1906 Nhà máy đóng tàu Kawasaki (hiện tại là Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki ), tách ra vào năm 1950. Xây dựng nhà máy thép đầu tiên tại Nhật Bản tại Chiba từ năm 1951, Mizushima từ năm 1961, tích cực mở rộng thị phần. Ngoài ra, chúng tôi đang tích cực mở rộng ra nước ngoài, bao gồm xây dựng nhà máy Tubalon Ironworks ở Brazil. Trong sản phẩm, trọng lượng riêng của tấm thép cao <được gọi là sắt sông của ván>. Những người khác bao gồm ống thép, thanh, vv Vào tháng 9 năm 2002, tích hợp quản lý với Tập đoàn thép Nippon, JFE Holdings thành lập. Công ty có trụ sở tại Tokyo. Vốn 147,1 tỷ Yên năm 2011, doanh thu 3.195,5 tỷ Yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011. Thành phần bán hàng (%) là thép 84, kỹ thuật 8, đóng tàu 7, LSI 1.
→ Các mặt hàng liên quan JFE Holdings Co., Ltd. | Tập đoàn thép Nippon [Stock]