Barry Morse

english Barry Morse


19196.10-
Diễn viên.
Sinh ra ở Luân Đôn.
Anh học diễn xuất tại RADAxuất hiện ở hơn 200 sân khấu vào năm 1937-41 sau khi ra mắt tại Mile End Peebles Palace. Sau khi chuyển sang đóng phim, anh chuyển đến Canada vào năm 51 để biểu diễn cũng như biểu diễn trên truyền hình và đạo diễn. Sau đó, anh ta đã đến Hoa Kỳ và trở nên nổi tiếng với viên cảnh sát Gerald trong sê-ri "Tự sát" của ABC trong '63 -67. Ngoài ra, anh thường xuyên xuất hiện trong loạt phim truyền hình SF của Anh "Space 1999" trong '75 -76. Các tác phẩm khác bao gồm "The Goose Out" ('42) và "Cries in Night" ('79).