Robert Joffre

english Robert Joffre


1930-1988.3.25
Mỹ tổ chức công ty múa ba lê, biên đạo múa.
Sinh ra ở Seattle.
Năm 1956, ông thành lập một công ty múa ba lê nhỏ và đi thăm nhiều nơi trong tiết mục của riêng mình. Vào thập niên 60, ông thành lập Trường múa ba lê, đồng thời, ông đã biểu diễn vở ba lê Geoffrey có trụ sở tại Trung tâm thành phố New York với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Harkness và dần dần thêm các tác phẩm đương đại như G. Alpino , A. Thoáng mát đến các tiết mục. '82 Chuyển đến Los Angeles có trụ sở. Có những tác phẩm của riêng anh như "Gamelan" ('54) và "Astarto" ('67).