David Wiesner

english David Wiesner
Chức danh công việc
Nhà văn sách ảnh

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Nơi sinh
Bridgwater, New Jersey

Nền tảng học vấn
Trường thiết kế Rhode Island

Người chiến thắng giải thưởng
Cordecott Prize Honor Book (1989) "Freefall" Giải thưởng Cordecott (1992, 2002, 2007) "Bên bầu trời xanh" "Ba con chim" "trôi dạt"

Nghề nghiệp
Tìm hiểu minh họa tại Trường Thiết kế Rhode Island. Khi tôi rời trường, tôi bắt đầu vẽ những bức tranh về những cuốn sách dành cho trẻ em và cho cuốn sách ảnh gốc đầu tiên "Freefall" (1988), '89 Cordecott Award Honor Book. Sau đó, anh đã giành được giải thưởng Cordecott ba lần vào năm 1992, trong trường hợp của Kanei no Yai, năm 2002 trong "3 con lợn ba ba" và năm 2007 trong "Vật chất trôi dạt". Các cuốn sách khác bao gồm "29 tháng 6 năm 1999", "Arashi vĩ đại", "Cho đến khi màn đêm đến", "Mong muốn Ryu", "Nghệ thuật và Max", v.v.