Lee Shubert

english Lee Shubert


1875.3.15. (Với lý thuyết 1873.) -1953.12.25
Nhà sản xuất âm nhạc.
đã trốn thoát khỏi cuộc tàn sát của người Do Thái trong chuyến lưu diễn, đến Hoa Kỳ và định cư ở Syracuse. Sau khi bán báo và bán các chương trình tại Nhà hát Schlaerkes, anh bắt đầu làm nhạc kịch. Ông đã giành được quyền sản xuất tại địa phương cho một vở nhạc kịch đình đám ở New York, biểu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau và bắt đầu ra rạp Schlaquisat với lợi ích đó, và sau đó sở hữu hơn 60 nhà hát trên khắp Hoa Kỳ. Sau cái chết của Sam, người anh em nhiệt huyết nhất, anh ấy đã tiếp quản công việc kinh doanhlàm việc với hơn 200 tác phẩm từ "Tuần trăng mật Trung Quốc" ('02) đến "My Romance" ('48).