Amiel

english Amiel
Triết gia Thụy Sĩ. Sinh ra tại Geneva với tư cách là một gia đình Tin lành của Pháp, ông theo học triết họcthẩm mỹ tại trường đại học. Tôi độc thân cả đời. nổi tiếng với "Nhật ký" được xuất bản trong năm truy tặng (2 tập, 1882 - 1884, trích từ nhật ký 1847 - 1881). Đó là một hồ sơ chặt chẽ về tâm hồn của các tác giả nội tâmkhông hành vi.