Tượng đài Polyu

english Polyu monument
Một di tích cũ (di tích lịch sử đặc biệt) ở thị trấn Yoshii (hiện tại · thành phố Takasaki) ở quận Gunma. → Ba tượng đài Ueno (Kozue)