Maurice Cornelis Escher

english Maurice Cornelis Escher


1898.6.17-1972.3.27
Nghệ sĩ đồ họa và nhà in Hà Lan.
Sinh ra ở Leeuwarden.
Tôi học kiến trúc tại Trường Nghệ thuật Trang trí tại Harlem, nhưng tôi chuyển sang khoa đồ họa. Ở lại Ý và đi du lịch khắp nơi. Ông cũng chuyển đến Thụy Sĩ, nhưng đến Tây Ban Nha vào năm 1936 và được truyền cảm hứng từ bức tranh khảm Hồi giáo của Alhambra và nhà thờ Hồi giáo, và phong cách của ông đã trở thành hình học, và ông đã vẽ nên những bức tranh tuyệt vời và chi tiết. Mặc dù nó được coi là dị giáo, nhưng việc hồi tưởng của Bảo tàng Nghệ thuật The Hague trong '68 đã kích hoạt sự bùng nổ của escher và được công nhận rộng rãi. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "Epimple" ('55) và "Trái phiếu đã kết hôn" ('56).