Edward (Eddie) Safranski

english Edward(Eddie) Safranski


1918.12.25-1971.1.10
Nhạc sĩ Hoa Kỳ.
Sinh ra ở Pittsburgh, PA.
Gia nhập chuyên nghiệp vào năm 1937. Gia nhập Dàn nhạc Harle McKintier từ '41. Tham gia dàn nhạc Stan Kenton từ '45. Tham gia dàn nhạc Charlie Burnett vào năm 48. Trong những năm 50 và 60, ông làm việc như một phòng thu như một nhạc sĩ chuyên dụng của NBC. Kiệt tác là "Nghệ sĩ, trong Nhịp điệu / Stan Kenton".