Tập đoàn INTEC [chứng khoán]

english INTEC Corporation [stock]
Người khổng lồ ngành dịch vụ thông tin độc lập được thành lập vào năm 1964. Chủ yếu phát triển và bán xử lý thông tin, phần mềm, kinh doanh hệ thống thông tin và cung cấp các dịch vụ truyền thông tiên tiến. VAN (mạng truyền thông giá trị gia tăng) được triển khai trong mạng chuyển mạch gói toàn quốc và kết nối ở nước ngoài cũng được quảng bá. Thông tin truyền thông dẫn doanh thu với nhu cầu Internet. Ngay cả trong bán hàng ERP (gói kinh doanh tích hợp), nó cũng mạnh về gia công phần mềm. 2006 Thành lập INTEC Holdings Co., Ltd. Năm 2007 TIS tích hợp quản lý như một công ty cổ phần. Trụ sở chính Toyama.