Ấn tượng Domoto

english Domoto impression

Tổng quan

Inshou Dōmoto ( 堂本 印象 , Dōmoto Inshō , ngày 25 tháng 12 năm 1891 - ngày 5 tháng 9 năm 1975) là một nghệ sĩ Nihonga của Nhật Bản.
Họa sĩ Nhật Bản. Sinh ra ở Kyoto. Tên thật Sannosuke. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên ngành hội họa ở Kyoto, anh thuộc về công ty cổ áo màu xanh của Nishiyama Suzuki . Nó được chấp nhận sau khi trưng bày tại triển lãm Hoàng gia , chủ trì Higashioka vào năm 1938. Sau khi nghiên cứu trường phái hội họa truyền thống, sau chiến tranh, nó dẫn đến biểu hiện hội họa phương Tây với sự pha trộn (độ sáng) và độ sáng. Các tác phẩm như "Bản đồ Timari", "Báo", "Kegon", v.v. Ngoài ra còn có nhiều màn hình đền thờ bị vô hiệu hóa . Huy chương văn hóa năm 1961. Bảo tàng Ấn tượng bình thường tỉnh Kyoto mở cửa năm 1966.
Vật phẩm liên quan Naomi Domoto