Misashi Shimbun

english Misashi Shimbun
Tờ báo nhỏ của nhóm dân quyền vào cuối chiến dịch LDP ( báo Daimyo Shimbun ). được đổi mới vào năm 1884 và được đổi tên thành "Đèn đèn", bị loại bỏ bởi "Đèn đèn", sau đó được đổi tên vào năm 1887. Vì ông là người chạy đua của ngôi sao đảng Tự do Hen , ông đã được đưa ra khỏi Tokyo với tư cách là một sắc lệnh an ninh , vì vậy vào năm 1888, Ryuhei Murayama đã giành được quyền quản lý và được đổi tên thành "Tokyo Asahi Shimbun ".