Seiichiro Inokuma

english Seiichiro Inokuma
Một họa sĩ phương Tây. Sự ra đời của thành phố Takamatsu. 1926 trường nghệ thuật Tokyo bỏ học. Lựa chọn đặc biệt trong triển lãm Hoàng đế 1926. 1936 Thành lập một hiệp hội sản xuất mới về việc tổ chức lại triển lãm của Hoàng đế, sau năm 1955 được thành lập ở New York, sau đó trở về nước. Tôi đã đi đến biểu hiện trừu tượng kể từ khi tôi rời Hoa Kỳ. Một cuốn sách "hộp đồ chơi của họa sĩ". 1991 Thành phố Marugame Inokuma Seiichiro Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại đã khai trương.
Vật phẩm liên quan Ryohei Koiso | Yasunobu Tabuchi