Ayasaki İlçesi kalır

english Ayasaki Township remains
Ayasaka, Batı Şimonoseki, tarihi yerler Yayoi (Yoyoi) döneminde Harabeleri. Ayasaki Nehrinin kuzey kesimindeki volkanik platoda yer alan depo için 900'den fazla dikey delik kazılmıştır. Kazılmış taş ürünleri, cilalı taşlar, cilalı taş baltalar, taş su ısıtıcısı, toprak iplik arabaları, Yayoi çömlekleri ve güney düdükleri. Sütun deliği kalıntıları vardır.