nükleoprotein

english nucleoprotein

özet

  • tüm canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunan çeşitli maddelerden herhangi biri, bir nükleik aside bağlanmış bir proteinden oluşur.

genel bakış

Nükleoproteinler , DNA veya RNA olarak nükleik asitlerle yapısal olarak ilişkili olan herhangi bir proteinlerdir. Tipik nükleoproteinler arasında ribozomlar, nükleosomlar ve viral nükleokapsid proteinleri bulunur.

Nükleik asit ve protein kompleksi için genel bir terim. Genetik materyal olan DNA (deoksiribonükleik asit) ile transkripsiyon ürünü olan RNA (ribonükleik asit) ile spesifik bir protein birleştirilerek hücrelerde oluşan bir kompleks. , Önemli proteinler içerir. Spermdeki nükleoprotamin nükleoprotamin ve kromozomdaki nükleohiston nükleohiston temel proteinlerdir. protamin ve Histon Bu, DNA ve DNA kompleksinin bir örneğidir. RNA ile kompleksin tipik bir örneği protein sentezidir ribozom Bu.
Mitsuhiro Yanagida

Nükleik asit ve proteinin bağlandığı kompleks proteinin genel adı. Temel proteinlerin ve DNA'nın bağlandığı, histonlar ve protamin gibi çekirdekte bulunan nükleoproteinler DNA fonksiyonunu düzenler. Sitoplazmada bulunan ribozomlar , bir RNA protein RNA'sının ribozomal proteinlere bağlanmasıdır.