görev ataması

english duty assignment

özet

  • Yapacağınız görev (özellikle silahlı kuvvetlerde)
    • tehlikeli görev
Ayrıca bir "akçaağaç" olarak adlandırılır. Kuralın altında, yalnızlık (güney) ve çeşitli (fil) kolektif bir terimdir. Başlangıçta Çin'deki Sui Hanedanlığı dönemine ait vergi sistemine değinen Tang Hanedanlığı döneminde Tai, Ton ve Masallar (Saigi) genel adı, ancak yılda 20 gün suçlanan bir yaşındaydı. Yu'dan ipek yerine kumaşı ödün · bez, tonu demek başladı. Çin kural sistemine göre, Japonya'da arazi üzerinde uygulanan vergiler, tonu ve doğum vergisini oluşturan işgücünü alan yaşlı ve çeşitli anlamına gelen bölüme dahil değildir. Gerçekte, ancak, yaş, Yong tarafından toplanır ve yaşlılık düzeninde (Kaoru Ryou) üç çeşit ton, yang, muhtelif türlerin genel adıdır. Bölümden sorumlu olan kişi bölüm (bölüm), bölüm (kako), bölüm ağızlı kapı (kako), ağızsız kapı ön kapı (Fukako), aile sicili, hesap defteri (Keiko) olarak adlandırılır. ) belirtildi. Ulus devletin düşüşüne bağlı olarak, yavaş yavaş genel vergiye işaret eden bir atamaya dönüştü.
→ İlgili konular Bir ülke için ortalama rol | Manor (Japonya)