hayvan

english animal

özet

  • gönüllü hareket ile karakterize bir canlı organizma
Bitkiler ile biyolojik dünyayı temsil eden bir grup. Mineralleri besleyen bitkilerin aksine, esas olarak organik maddeleri ( heterotrofik ), egzersiz, duyusal işlevini yutmak mükemmeldir, absorpsiyon, sindirim, akıntı, dolaşım gibi farklılaşma derecesi yüksektir ve Hücreler, selüloz içeren hiçbir hücre membranına sahip olmamakla karakterize edilir. ana bileşen olarak. Tek hücreli protozoadan insana, farklı organizasyon aşamalarına sahip şeyler vardır. Bilinen türlerin yaklaşık 1 milyon ila 1,5 milyon arasında olduğu söylenir ve keşfedilmemiş türler eklendiğinde 2 milyondan fazla tür olduğu söylenir.
→ İlgili öğeler Organizma